site
БългарскиБългарски EnglishEnglish DeutschDeutsch

В качеството си на фирма, предлагаща услуги, АТМ Електроникс се счита задължена към клиентите си във всяко отношение.

Програмата от услуги се отнася до целия спектър: от набавянето на материали, в тясна връзка с нашите партньори, до доставянето на изпитани и опаковани изделия. АТМ Електроникс е средно голяма, независима, частна фирма, която предлага комплексни услуги в областта на асемблирането на електронни печатни платки, монтаж на модули и системи ("boxbuilding"), както и провеждане на електрически тестове, по спецификация и заявка на клиента.

"Ориентираност към клиента" е висш приоритет за нас, а "Удовлетвореността на клиента" е нашата висша цел.

История:

Нашата фирма е позната с това име от 2001 г. Тя бе създадена в резултат от обединените усилия и опит на специалисти от организации за производство и търговия с електронни и механични уреди, от една страна, и основаната през 1997 г. фирма AISnet Ltd. за разработка на специализиран софтуер и компютърни технологии, от друга страна.

Новата фирма бе създадена с цел доставка на електронни уреди с най-добро качество и първокласно сервизно обслужване в определените срокове и на конкурентни цени за задоволяване изискванията и потребностите на нашите клиенти.

Седалище на фирмата:

Седалището на АТМ Електроникс е в София с клон в Петрич. Предимството на София е близостта до летището и всички важни държавни институции от значение за управлението на фирмата. Положителните страни на Петрич са по-ниското заплащане на труда, както и наличието на работна ръка и производствени помещения.

Големина на фирмата/служители:

В момента в двата клона на АТМ Електроникс работят около 80 служители с квалификация – обучен помощен персонал, специалисти и дипломирани инженери.

С цел повишаване на квалификацията и уменията на персонала периодично се организират различни курсове за обучение. Качеството е от първостепенно значение за нас.

Оборудване/машинен парк:

АТМ Електроникс разполага със следните машини и съоръжения:

Нашите силни страни:

Дейността на АТМ Електроникс е концентрирана главно в производството на електронни модули/печатни платки със смесен монтаж (SMD, THT и други компоненти, както и механични детайли). Размерът на модулите трябва да бъде между 50mm х 50mm и 380mm х 540mm със средна степен на сложност, т.е. ок. 1,000 компонента и 200 различни типа на една платка. По взаимно съгласие може да се изпълняват специфични за клиента технологии.

Серийност/повторяемост на поръчките:

АТМ Електроникс е специализирана в производството на средни и големи серии. Осигуряването на стабилни производствени процеси се определя и от повторяемостта на поръчките (100 – 30,000 бр. месечно). Приемането на еднократни поръчки, както и изработката на единични бройки, не е цел на АТМ Електроникс.

Набавяне на материали/склад:

По стратегически и финансови причини АТМ Електроникс няма собствена дейност по закупуване на материали. Снабдяването с материали се извършва чрез утвърден дистрибутор в Германия. Обработването на материалите за производството се извършва на място и под отговорността на АТМ Електроникс.

Документация/производствена документация:

АТМ Електроникс работи само по документация и спецификации на клиента. По правило желанията и изисквания на клиента се съгласуват и съобразяват с условията на производството.

Успешно приключи изпълнението на проект 3TMM-02-67/20.10.2011 „Въвеждане на интегрирана система за обратна проследимост в АТМ Електроникс ООД”

АТМ Електроникс приключи успешно поредния си проект, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. В рамките на проекта бяха закупени и въведени в експлоатация специализирано оборудване и софтуер: принтер за нанасяне на спойваща паста с лазерно маркиране на печатните платки и специализиран софтуерен модул за управление на интегрирана система за обратна проследимост Traceability за роботизирана линия за повърхностен монтаж на електронни компоненти.

Положителното влияние на изпълнението на проект върху конкурентоспособността на АТМ Електроникс може да се измери чрез постигнатите качествени и количествени подобрения (в краткосрочен и средносрочен план).

Количествени:

Качествени: