site
БългарскиБългарски EnglishEnglish DeutschDeutsch

Клиентите се срещат с колектив от специалисти-инженери и производствен персонал с утвърден опит в електронното производство, което се отразява във високата производителност и качество на произвежданите изделия. Работниците по монтажа имат средно 10 години професионален опит. Те разполагат с вътрешносхемни тестери, системи за обработка на материали, системи за качество, документация и компютърна техника.

АТМ Електроникс разполага с високо и ниско производителни линии с модерни технологии за производство, като високопроизводителна линия за повърхностен монтаж и линия за ръчен монтаж на електронни компоненти с последващо оловно или безоловно вълно спояване. Работи се по следните стандарти: ISO 9001, IPC 610 D, ANSI/J-STD-001 и ESD.

Произвежданите от АТМ Електроникс изделия отговарят на изискванията на следните стандарти: ATEX; UL-subscriber-120101001; CSA factory ID 4707518; FM-Approvals и др.

Повърхностен монтаж

TС помощта на модерна линиия за повърхностен монтаж (SMT) се произвеждат крайни продукти с неизменно високо качество.

Имаме богат опит в прилагането на SMT при производството на

Разработка на уреди за тестване

В процеса на 10-годишната ни работа в сферата на изпитване на произвежданите изделия бе изградена група от високо квалифицирани инженери и технически специалисти. Този задълбочен опит се прилага особено при работата със специфични изисквания на клиенти по отношение на изпитанията и развитието на нестандартни и интензивни условия на тестване.

Нашите инженери изпитатели изпълняват често следните задачи: